Huidig bestuur

Jan de Jonge Voorzitter
Erik Alberts Penningmeester
Secretaris
Ilona van Til Wedstrijdsecretaris / Notuliste
Dirk Jan Staman Bestuurslid / Gebouwbeheerder
Peter Vos Bestuurslid / Kantinebeheerder
Rieks Dubbink Bestuurslid / Algemeen

bestuur