Wedstrijden DK in Emmen

Een aantal schutters heeft zichzelf en LSVN weer eens op de kaart gezet. Op het DK in Emmen heeft Karel Roelofs beslag weten te leggen  op de 2e plaats.

Als korps hebben Gerrit Ravenshorst, Gerard Hoonhorst en Karel Roelofs de 1e plaats verovert in een zwaar bezet deelnemersveld.

Marco Beltman geeft gezien zijn geleverde prestaties van de KNSA een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap.

Allemaal van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.

Admin

Beheerder website L.S.V.N.