Straat-wijk schiettoernooi 2019

Hierbij hebben wij de eer om u uit te nodigen om deel te nemen aan ons

“Wijk- straat en buurt schiettoernooi” in ons verenigingsgebouw.

Het toernooi zal plaatsvinden op de vrijdagen 17 en 24 mei.

Verder is voor u het volgende van belang:
Elke straat/buurt mag 1 of meer korpsen opgeven: een korps bestaat uit 4 personen (vanaf 12 jaar). In
ieder korps mag maximaal 1 persoon schieten die als lid is aangesloten bij een schietvereniging.
Men heeft 20 schoten voor de wedstrijd en 5 schoten om proef te schieten.
Iedereen mag opgelegd schieten.
Het wapen is een 4.5 mm luchtgeweer en is evenals kaarten en kogels aanwezig op de baan.

Om in de kosten van het toernooi tegemoet te komen vragen wij een inschrijfgeld van € 15,= per korps

Voor de 1e,2e en 3e prijs zijn er prachtige bekers in ere metaal, verder zijn er prijzen voor de
beste jeugdschutter (12 tot 18 jaar). De beste seniorschutter (ge- en ongeorganiseerd)
en voor de beste damesschutter.

De wedstrijd word georganiseerd volgens het vastgestelde reglement uit de ALV van februari ‘99.

Klik hier voor algemene informatie.

Klik hier voor direct naar inschrijven.

Op donderdag 6 juni zal de prijsuitreiking plaatsvinden, hiervan krijgt u een uitnodiging wanneer u of
uw korps in de prijzen is gevallen.

Voor de goede orde merken wij nog op dat deelname op eigen risico is.

Wij hopen dat u massaal aan onze uitnodiging gehoor zult geven en wensen u bij voorbaat een
prettige wedstrijd en een goed schot toe.

Noot, iedereen dient met een wapen van de vereniging te schieten, eigen wapens zijn niet toegestaan.
Dit is om iedere schutter(ster) even veel kans te geven op een goede score.

Met vriendelijke groet,

LSVN schietvereniging