Sponsorcontract

SCHIETVERENIGING  LSVN te NIJVERDAL 

Opgericht 1 mei 1969 – Koninklijk goedgekeurd 23 januari 1976

Schietbanen:
Tweede Kampsweg 1
7442 BV    Nijverdal

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
onder nr. 40073321

SPONSORCONTRACT

Zoals duidelijk mag zijn, dient elk sponsorcontract er voor om een afspraak tussen twee partijen vast te leggen.

Onderstaande partijen zullen moeten voldoen aan de afspraken die aangekruist zijn op onderstaand geprint formulier, hiermee wordt bedoeld de gelden en de diensten die geleverd moeten worden.

Alle contracten met bedrijven en particulieren hebben een looptijd van 2 jaar en de verschuldigde bedragen gelden voor de hele looptijd van het contract. Voor bedrijven geldt dat het contract stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde looptijd als waarvoor getekend is. Wil men het contract opzeggen dan dient dit uiterlijk 2 maand voor het verstrijken van de looptijd via onderstaand correspondentieadres van LSVN of via bestuur.lsvn@outlook.com. Voor particulieren is na de eerste 2 jaar het contract per volle maand opzegbaar, via het correspondentieadres van LSVN of via bestuur.lsvn@outlook.com, en zal het  verschuldigde bedrag gecrediteerd worden. De genoemde bedragen zijn inclusief b.t.w.. De factuur zal z.s.m. na ingang van het contract verstuurd worden.

 

Bekijk hier het inschrijfformulier voor het sponsorcontract.

 

Bovenstaand inschrijfformulier kan geprint, ingevuld en ondertekend verzonden worden per mail naar bestuur.lsvn@outlook.com.