Inschrijven straat- en wijkschiettoernooi

De inschrijfkosten bedragen € 15,- per korps (4 personen).

Alle ingeschreven zijn op de hoogte van de algemene informatie straat- en wijkschiettoernooi 2020.

  Naam bedrijf (verplicht)

  Adres

  Postcode en plaats

  Contactpersoon (verplicht)

  Email (verplicht)
  Namen korps 1:

  Namen korps 2:

  Namen korps 3:

  Namen korps 4:


  Meld je een korps of meerdere korpsen aan, maar kun je door onvoorziene omstandigheden niet op de aangegeven datum meld je dan tijdig af.

  Mogelijk hebben wij nog een alternatieve datum vrij.

  Bij het niet op de aangegeven datum schieten, zonder opgaaf van reden, zullen de totale inschrijfkosten in rekening worden gebracht.