[25 Maart]Coronavirus Update

Na mijn laatste bericht van 13 maart hebben we aangegeven dat in ieder geval tot en met woensdag 1 april ons verenigingsgebouw gesloten blijft.

De berichtgevingen van onze overheid zijn dat voor 6 april zaken heroverwogen kunnen worden.

In ieder geval tot en met 6 april geen activiteiten in ons clubgebouw.

De Schietpromotieavonden van 18 april en 16 mei gaan definitief niet door, de vrijwilligers zijn al ingelicht.

Het Wijk- Straat schiettoernooi zal dit jaar geen doorgang vinden. De opgegeven wijken/straten/groepen zullen geïnformeerd worden door het bestuur.

Het bestuur is inmiddels bezig om te kijken of de financiële schade die we door deze Corona crisis krijgen, gedeeltelijk, vergoed kunnen krijgen van de overheid. Meer informatie zal volgen.

 

M.b.t. de contributie het volgende;

onze vereniging blijft vaste kosten houden m.b.t. Elektra, Gas, Ziggo, KPN en beveiliging en om het bestaan van onze vereniging niet in gevaar te laten komen willen wij voorstellen de contributie door te laten lopen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor deze kosten beter gebruikt kunnen worden door jullie. Mocht je deze problemen ondervinden en de contributie teruggestort willen hebben dan vragen we je een e-mail te sturen naar bestuur.lsvn@outlook.com zodat onze penningmeester het contributiebedrag, naar rato, terug zal storten.

 

Mochten er nieuwe informatie zijn dan houden we jullie op de hoogte.

 

Ik wens jullie een goede tijd toe en blijf gezond.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Jan de Jonge

voorzitter