Algemene informatie straat- en wijktoernooi

 • Elke straat en/of wijk mag één of meer korpsen opgeven. Elk korps bestaat uit 4 personen (vanaf 12 jaar).
 • In ieder korps mag maximaal 1 persoon schieten die als lid is aangesloten bij een schietvereniging.
 • Men krijgt 5 schoten om proef te schieten en 20 schoten voor de wedstrijd. Iedereen mag opgelegd schieten.
 • Het wapen is een 4.5 mm luchtgeweer en is evenals kaarten en kogels aanwezig op de baan.
 • Om in de kosten van het toernooi tegemoet te komen, vragen wij een inleggeld van € 15,00 per korps.
 • Voor de 1e, 2e en 3e prijs zijn er prachtige bekers in ere metaal, verder zijn er prijzen voor de beste jeugdschutter (12 tot 18 jaar), beste seniorschutter (ge- en ongeorganiseerd) en voor beste damesschutter.
 • De wedstrijd wordt georganiseerd volgens het vastgestelde reglement uit de ALV van februari 1999.
 • RESERVEREN kan door middel van het inleveren van de opgavelijst, telefonisch of via het online inschrijfformulier.
 • Ons verenigingsnummer is 0548-618469 en deze is bereikbaar op clubavonden dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. Ook kan men zich opgeven aan een lid van de vereniging.
 • Voor de goede orde merken wij nog op dat deelname op eigen risico is.
 • Wij hopen dat u massaal aan onze uitnodiging gehoor zult geven en wensen u bij voorbaat een prettige wedstrijd en een goed schot toe.

Met vriendelijke groet,
de Attractie Commissie