Algemene informatie straat- en wijktoernooi

  • Elke straat en/of wijk mag één of meer korpsen opgeven. Elk korps bestaat uit 4 personen (vanaf 12 jaar).
  • Tijdens de wedstrijdavonden kan er alleen geschoten worden tussen 19:00 uur en 22:00 uur.
  • Komt een team een schutter te kort, dan wordt voor deze persoon de score, die gelijk is aan de score van de slechtste schutter van het team op deze avond, bijgeteld op de korpslijst.
  • In een korps mag één georganiseerd schutter (lid van een schietvereniging) meedoen.
  • Tijdens de wedstrijdavonden kan er alleen geschoten worden tussen 19:00 uur en 22:00 uur.
  • Iedereen moet opgelegd schieten.
  • De score-telling is op één decimaal.
  • Er wordt geschoten in 3 klassen, te weten; Heren, Dames en Jeugd.
  • Gemengde teams schieten in de herenklasse.
  • Een schutter die zich als X (geslacht) heeft aangemeld zal schieten in de herenklasse
  • Minimum leeftijd van deelname is 12 jaar.
  • De jeugdklasse is in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 jaar.
  • Elke schutter dient 20 wedstrijdschoten te schieten.
  • Elke schutter mag maximaal 5 proefschoten schieten, waarvoor een aparte kaart wordt verstrekt.
  • Er wordt met luchtgeweer geschoten met een diameter van 4,5 mm.
  • De geweren en kaarten en kogels worden door LSVN ter beschikking gesteld.
  • Schieten met eigen wapens is niet toegestaan.
  • De kosten per korps bedragen € 20,00. Dit bedrag dient te worden voldaan voordat het team begint aan het toernooi.
  • De beste 5 heren en 3 beste dames- en 3 beste jeugdkorpsen worden uitgenodigd voor het finale schieten.
  • Het is niet toegestaan de samenstelling van het korps voor het finale schieten te wijzigen. Kan één van de korpsleden niet, dan wordt de score van de slechtste schutter van die avond voor hem bijgeteld op de korps-score.
  • Met het finale schieten gaat voor elk korps de teller op nul, daarmee start elk korps met een schone lei.
  • Verder zal er geschoten worden volgens het reglement zoals vastgesteld tijdens de ALV van 16 februari 1999.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
  • Voor de goede orde merken wij nog op dat deelname op eigen risico is.