Algemene informatie straat- en wijktoernooi

 • Elke straat en/of wijk mag één of meer korpsen opgeven. Elk korps bestaat uit 4 personen (vanaf 12 jaar).
 • In ieder korps mag maximaal 1 persoon schieten die als lid is aangesloten bij een schietvereniging.
 • Men krijgt 5 schoten om proef te schieten en 20 schoten voor de wedstrijd. Iedereen mag opgelegd schieten.
 • Het wapen is een 4.5 mm luchtgeweer en is evenals kaarten en kogels aanwezig op de baan.
 • Om in de kosten van het toernooi tegemoet te komen, vragen wij een inleggeld van € 20,00 per korps.
 • Voor de 1e, 2e en 3e prijs zijn er prachtige bekers in ere metaal, verder zijn er prijzen voor de beste jeugdschutter (12 tot 18 jaar), beste seniorschutter (ge- en ongeorganiseerd) en voor beste damesschutter.
 • Alleen een korps met enkel dames is een dameskorps, bij deelname van 1 of meerdere heren doet
  het team bij de heren mee. Idem bij de jeugd, bij deelname van een senior schutter wordt het een heren of damesteam,
 • NIEUW: De beste 5 heren-teams en de beste 3 dames teams worden uitgenodigd de finale om nog 10 schoten te schieten. Deze score wordt opgeteld bij de score van 20 schoten, van iedere schutter. Kan een schutter de finale niet schieten, wordt de laagste score van het korps dubbel geteld om tot een totaalscore voor het korps te komen.
  Uit deze finale-ronde zal de definitieve, voor de heren 1e, 2e en 3e en voor de dames de 1e, plaats bepaald worden. Tevens zullen individuele prijzen uitgereikt worden aan de beste schutters van de voorrondes.
 • De wedstrijd wordt georganiseerd volgens het vastgestelde reglement uit de ALV van februari 1999.
 • RESERVEREN kan door middel van het inleveren van de opgavelijst, telefonisch of via het online inschrijfformulier.
 • Ons verenigingsnummer is 0548-618469 en deze is bereikbaar op clubavonden dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. Ook kan men zich opgeven aan een lid van de vereniging.
 • Voor de goede orde merken wij nog op dat deelname op eigen risico is.
 • Wij hopen dat u massaal aan onze uitnodiging gehoor zult geven en wensen u bij voorbaat een prettige wedstrijd en een goed schot toe.

Met vriendelijke groet,
de Attractie Commissie